Najczęściej zadawane pytania

 

CZY WYMAGA TO Z MOJEJ STRONY JAKIEGOŚ DODATKOWEGO ZAANGAŻOWANIA, NP. DODATKOWE MSZE W KOŚCIELE, DODATKOWE NABOŻEŃSTWA ITP. ?
Nie, jedynym wymogiem jest codzienna modlitwa jedną dziesiątką różańca, o dowolnej dla Ciebie porze.

CZY NALEŻY MÓWIĆ ŻONIE O FAKCIE TEJ MODLITWY ZA NIĄ?
Zdecydowanie TAK. Modlitwa ta ma również wpływać na Waszą jedność. Żona będzie świadoma, że oprócz tego, że opiekujesz się nią w sprawach doczesnych, równie ważny jest dla Ciebie jej wymiar duchowy.
Dobrze jest, aby żona wiedziała, że siły szukasz w pomocy u Boga i że to na nim budujesz Wasze małżeństwo. Będzie świadoma, że każdego dnia, bez względu na to, czy jest między wami dobrze czy źle, czy macie dobre czy złe dni, Ty dzień w dzień za nią się modlisz. Bez względu na wszystko.

CZY MOŻNA Z TAKIEJ RÓŻY PO JAKIMŚ CZASIE ODEJŚĆ?
Tak, ale trzeba o tym fakcie nas poinformować, wysyłając odpowiednią informację na adres: tarcza@odwazni.pl
Będzie wtedy szukana nowa osoba, która wejdzie w miejsce osoby, która odchodzi.

CO TO JEST GRUPA / RÓŻA RÓŻAŃCOWA?
Więcej informacji można znaleźć bezpośrednio na stronie www.rozaniecrodzicow.pl. Jest tutaj opis modlitwy rodziców za dzieci, ale nasz różaniec będzie funkcjonował w taki sam sposób, tylko będzie to modlitwa mężów za żony.

CZY MODLITWA TA NAPRAWDĘ „DZIAŁA”?
Najlepszą odpowiedzią na to pytanie będą świadectwa innych osób. (Świadectwa dotyczą modlitwy rodziców za dzieci, ale nasza modlitwa będzie polegać dokładnie na tym samym).
http://www.rozaniecrodzicow.pl/?o=swiadectwa